Åpner likevel for jervjakt

Annonse

Rovviltnemnda i Midt-Norge vedtok på sitt siste møte at det likevel skal tillates jakt på én jerv i Sunndalsfjella (unntatt øvre Sunndal) og Reinheimen.

Rovviltnemnda vedtok kvote for lisensfelling av jerv allerede i sitt møte 24. mai. Det ble da gitt en startkvote på 16 dyr, hvorav maksimalt åtte hunndyr, samt en reservekvote på fem dyr, hvorav tre kan være tisper.

Sunndalsfjella (eksklusive øvre Sunndal) og Reinheimen ble ikke gitt noen startkvote. Dette fordi målet om tre årlige ynglinger i dette området ikke er nådd. I år er det kun dokumentert to ynglinger her.


Rovviltnemnda ombestemte seg og tildelte fellingsløyve på en jerv i Sunndalsfjella (unntatt øvre Sunndal) og Reinheimen. Foto: Jan Arve Ødegård

Les mer om saken her (Tidenes krav) 

Annonse