– Ein må sørgje for at det ikkje blir for mykje blod og gørr

Annonse

Etter ein storm av negative kommentarar blir jegerar oppmoda om å slutte å dele jaktbilde som syner blod og slakt i sosiale medium. Norges jeger- og fiskarforbund ber folk tenkje seg om før dei legg ut bilde frå jakta.

– Eg anbefaler å bruke litt tid på å legge dyret slik at det ser fint ut, sørgje for at det ikkje blir for mykje blod og gørr, og ikkje sitte oppå dyret, men sitte ved sida av. Ein skal ha respekt for viltet, sjølv om det er dødt. 

Det seier August Johan Evensen – ein ivrig jeger i Sogn som ofte deler bilde frå jakta i sosiale medium. Sjølv er han jegerprøveinstruktør og gir ofte råd om korleis ein bør dele bilde frå jakta. August tykkjer det er viktig at jegerar tenkjer gjennom kva dei deler av bilde.

– Eg har delt veldig mange bilde og vurderer nøye kva bilde eg legg ut. Det er klart at nokre av bilda som har vore litt blodige har sett kjensler i sving hos folk, og det har kome nokre kommentarar, seier han.

IVRIG JEGER: August Johan Evensen er mykje på jakt og deler ofte bilde i sosiale medium. FOTO: PRIVAT

Les mer om saken her (NRK)

Annonse