– Må regne med tap av beitedyr

Annonse

Tapssituasjonen i landets største sauekommune fikk varaordfører Ingvill Dalseg til å skrive brev til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i slutten av juli. I brevet til statsråden viser Dalseg til de høye tapstallene etter fjorårets beite, der 3 433 tekser og lam ikke kom ned fra beite. Kongeørn, gaupe og jerv er de største skadegjørerne.

Dalseg var bekymret for hva situasjonen blir etter årets beitesesong når det nå er dokumentert yngling av jerv i Oppdalsfjellene.

–  Jeg stiller meg spørsmål hvordan klima- og miljødepartementet arbeider for å sikre fremtidig gode forhold for saue- og tamrein næringen eksempelvis i Oppdal, samtidig med at bestanden av rovdyr skal balanseres og er dette i tråd med Stortingets rovdyrforlik? skrev Dalseg.


Les mer om saken her (opp.no)

Annonse