846 hjorteviltpåkjørsler i Follo på tre år: På disse veiene i Amtaland var det flest sammenstøt

Annonse

Fra 2014 til 2016 ble 846 hjortevilt påkjørt på veiene i Follo. De fleste av påkjørslene skjedde i oktober og november. Men ikke på Nesodden.

Statens vegvesen har gått gjennom registrerte viltpåkjørsler i Akershus. Totalt var det 2689 slike påkjørsler i Akershus i denne tidsperioden. Ingen personer omkom i disse ulykkene. Det viser seg at sju av ti hjortevilt som ble påkjørt fra 2014–2016 var rådyr. Antallet rådyrpåkjørsler har økt kraftig de fem siste årene, mens antall elgpåkjørsler har holdt seg stabilt.

Juni og november

Totalt ble 558 elg og 1977 rådyr påkjørt på veiene i Akershus, og Ski og Vestby er de to kommunene med flest hjorteviltulykker i Follo med 220 i hver av kommunen totalt i løpet av de tre årene.


SLIPPER IKKE OPP GASSEN: Fareskilt er det vanligste tiltaket mot hjorteviltulykker. Utfordringen er at de fleste ikke setter ned farten, sier senioringeniør Vegard Moe i Statens vegvesen. Foto: Jonas Rudi, Statens vegvesen

Les mer om saken her (Amta.no)

Annonse