Ber folk på tur samle jervebæsj

Annonse

Rovdata oppfordrer alle til å ha med seg rene plastposer på tur og bruke dem til å plukke opp biologisk materiale fra jerv for DNA-analyser. Prøver skal leveres til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt.

I SNO står rovviltkontaktene klare til å ta imot skit- og hårprøver fra jerv i hele landet. Prøvene vurderes av SNO, som ved mistanke om at de stammer fra jerv, registrerer prøven i Rovbase og videresender dem til Rovdata for DNA-analyser.

Brukes i overvåkingen

Resultatene fra analysene brukes til å overvåke og kartlegge arten i Norge og Sverige, og til å vurdere hvordan den utvikler seg over tid.

– Analyser av hår og ekskrementer fra jerv kan vise om prøven faktisk stammer fra jerv, hvilket individ det dreier seg om og kjønn på dyret. Når vi kobler resultatene med tidligere prøver, så kan det fortelle om jerven er kjent fra før, størrelsen på reviret og slektskap, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Ha poser klar i lomma

Innsamlingsperioden for biologiske prøver fra jerv er fra 1. januar til 1. juni hvert år. Publikum oppfordres til å ha rene plastposer klar i lomma når de beveger seg i skog og fjell. Rovdata er spesielt interessert i prøver av hår og ekskrementer som finnes i tilknytning til jervespor.


Alle prøver som sendes inn analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
(Foto: Tord Bretten / Statens naturoppsyn)

Les hele saken på forskning.no

Annonse