Det er forbudt å fôre hjortedyr

Annonse

For å hindre spredning av den smittsomme dyresykdommen skrantesyke er det fortsatt forbudt å legge ut fôr og saltslikkesten til ville hjortedyr. 

Skrantesjuke er en smittsom dyresykdom som det ikke finnes behandling mot. Sykdommen fører til en langsom og smertefull død hos dyr, men har aldri smittet til mennesker.
For å hindre at sykdommen sprer seg har Mattilsynet innført flere tiltak, ett av disse er forbudet mot å legge ut fôr og saltslikkesten til ville hjortedyr. I dette tilfellet er hjortedyr er rein, rådyr, hjort, elg og dåhjort. Forbudet gjelder for hele landet.

Kan søke

Det er mulig å søke Mattilsynet om tillatelse til å fôre ville hjortedyr, men slike tillatelser blir bare gitt dersom det er absolutt nødvendig, og kun for følgende tilfeller:

Les mer om saken her (Ringsaker Blad)

Av Jeanette Sandbæk Håland

Annonse