Drept eller skadet av rovvilt?

Annonse

Statens naturoppsyn (SNO) har gitt ut en håndbok som skal gjøre det lettere å slå fast om tamrein eller husdyr er skadet eller drept av rovdyr. Håndboka er først og fremst utviklet for SNOs personell, men også andre  vil ha nytte av boka.

– Hovedhensikten med boka er å gjøre kunnskap om rovviltskader lett tilgjengelig. Da vil alle som blir involvert i arbeid med dokumentasjon av skade ha et felles skriftlig og billedmessig grunnlag, sier Kjartan Knutsen i SNO.

Les mer om håndboka og eller last den ned på www.naturoppsyn.no

Annonse