Elg- og rådyrjakt i Oslo-marka

Annonse

Nå kan drevne jaktlag søke om bynær elgjakt. Oslo kommune ønsker jaktlag som kan dokumentere erfaring og egnethet. I tillegg kreves det en godt kvalifisert jaktleder som har deltatt på elgjakt i minst fem år. Årets elgjakt begynner 5. oktober og varer til 31. oktober.
Totalt skal fire dyr felles i Sørkedalen og to i Maridalen.
Elgjakta starter 5. oktober.

Rådyrjakta omfatter fellingstillatelse på fire dyr, pluss eventuekllle tilleggsdyr.
Bukkekjakta starter 10. august, den ordinære rådyrjakta 26. september.

Søknadsfristen er 6. juni.

Mer  informasjon, søknadsskjema, kart etc. finnner du på www.friluftsetaten.oslo.kommune.no

Annonse