Elg påkjørt - sjåføren kjørte videre

Annonse

En elgkalv ble torsdag påkjørt på Blikkvegen, like ved nordre ende av vestre rullebane på Gardermoen.

Ifølge Geir Olsen hos fallviltgruppa i Nannestad kommune er det ikke kommet melding om denne påkjørselen.

– Siden dette skjedde like ved grensa til Ullensaker kommune tok vi også kontakt med viltnemnda der. De hadde heller ikke blitt varslet. Dette ser vi på som veldig alvorlig. Alle som kjører på vilt plikter å varsle politiet, sier Olsen.

Det var Ivar Romedal, også han medlem av fallviltgruppa i Nannestad kommune, som oppdaget påkjørselen.

– Jeg kjørte tilfeldigvis der, og så at det var mye blod på vegkanten. Sporene etter elgen førte inn i skogen, hvor det også var en del blod, forteller Romedal.


En elgkalv ble torsdag påkjørt på Blikkvegen, like ved nordre ende av vestre rullebane på Gardermoen.

Les mer om saken her (Eidsvoll Ullesaker)

Annonse