Enighet om reetablering av villrein i Nordfjella

Annonse

Nyhet | Dato: 08.05.2018

I dag ble det inngått en avtale om gjenoppbygging av en villreinstamme mellom Staten og ordførerne i Nordfjellaområdet.

Ordførerne i Nordfjallaområdet var i dag på møte med politisk rådgiver Marit Vea i Klima- og miljødepartementet og landbruks- og matminister Jon Georg Dale. I møtet ble det signert en avtale om videre samarbeid for å beholde friske stammer av villrein og andre hjortedyr, utrydde den dødelige dyresykdommen CWD fra Norge og bygge opp en frisk villreinstamme i Nordfjella.

På møtet ble avtale om felles kamp mot skrantesjuke (CWD) på hjortevilt signert. Foto: KLD

Les mer her: Regjeringen.no

 

Annonse