Er det for mange gauper i Vestfold?

Annonse

MENINGERTap av husdyr forårsaket av gaupe har aldri vært så lavt som nå i region 2 (Vestfold, Telemark, Buskerud og Aust - Agder). Til tross for at bestandsmålet på 12 gaupefamilier (fastsatt av Stortinget) ikke er nådd i 2018, har Rovviltnemda i region 2 søkt Miljødirektoratet om tillatelse til kvotejakt på gaupe og fått medhold. 

Bestandsmålet er fastsatt med tanke på lokalt husdyrhold/næringsinteresser i området, samt hensyn til å bevare gaupebestanden, som er en truet rovviltart på verdensbasis. Kvotejakt på gaupe i region 2 kunne altså vært unngått dersom rovviltnemda hadde satt hensynet til å sikre en truet rovviltart foran hensynet til private næringsinteresser. Kvotejakta på gaupe i vår region i år er altså fullt lovlig.


GAUPE: Hva mener Venstre om jakt? Foto: Magnus Johansson / Flickr - Creative Commons

Les mer om saken her (Tønsberg Blad)

Annonse