Færre sau tatt av rovvilt

Annonse

Tap av sau til rovvilt er mer enn halvert i siden toppåret 2007. I fjor ble det erstattet 15.000 sauer og lam mot nærmere 40.000 for elleve år siden.

Etter at søknadene for 2018 er behandlet av fylkesmennene, er det utbetalt erstatning på 43,3 millioner kroner for tap av totalt 15.479 sau og lam til fredet rovvilt, opplyser Miljødirektoratet til NTB.

I 2017 ble det utbetalt erstatning på 46,9 millioner kroner for tap av totalt 18.405 sau og lam. I toppåret 2007 ble 77,7 millioner kroner betalt i erstatning for tap av totalt 39.842.


Sauer beiter ved Ståvatn. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix
 

Annonse