Færre sau tatt av ulv

Annonse

Antall sauer på gårder innenfor ulvesonen øker. Samtidig blir færre sauer tatt av ulv, viser en ny rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi, skriver NTB. Utviklingen skyldes i stor grad omfattende endringer i både sauehold og bruken av utmark. Det har blant annet blitt mindre vanlig å la sau beite fritt i utmark.

Les mer om saken her (NRK)

Annonse