-Føler det som ein hån at dei ikkje får skyta ulven

Annonse

Bondelaget ber om at lisensjakta blir framskunda.

- Det er stor frustrasjon over ulven i Ytre Sogn og Sunnfjord.
Dets seier Ole Bjarne Hovland, nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag.
Avslo søknaden

Han meiner situasjonen er uhaldbar etter at Fylkesmannen tidlegare i oktober avslo søknaden om å forlenga skadefellingsløyvet på ein ulv i Ytre Sogn og Sunnfjord.
- Det har vore jegerar som har hatt ulven i siktet. Dei har stått 130 meter frå han, og kunne felt han. Løyvet gjekk ut 15. oktober, og berre ei veke seinare har dei han på skothald, men har då plutseleg ikkje lov å skyta han lengre. Det er så frustrerande at det er vanskeleg å finna ord.

Les hele saken her (Sogn avis)

Annonse