Flere skuddpremier i Bardu

Annonse


Viltnemnda i Bardu har vedtatt skuddpremie på seks viltarter i kommunen.

 

De seks artene som omfattes av ordningen, er:

mårhund kr 1000,-
rødrev, mår og mink kr 500,-
ravn kr 250,-
kråke kr 200,-

 Det betales samme premie uansett hvor i kommunen dyret er felt.

Les mer på www.nye-troms.no

 

Annonse