Har ingen forvaltningsplan for hjortevilt: – Beklagelig at ikke kommunen tar ansvar

Annonse

 I Hattfjelldal skytes det for lite kalv og ku under elgjakta. Det betyr at det blir et overskudd av voksne dyr, noe som i neste omgang går ut over beiteressursene.

Det sier Kåre Eilif Hattfjelldal (78). Han har jaktet elg i 60 år og skjøt sin første elg så tidlig som i 1956. Nå har han i brevs form bedt Hattfjelldal kommune om å utarbeide en plan for hjorteviltforvaltningen i kommunen, i samarbeid med grunneierne.

– Det er beklagelig at kommunen ikke tar ansvar, men fortsetter å forskjellsbehandle grunneierne med forskjellig tildeling, sier Hattfjelldal.


Tilstrekkelige beiteressurser vintertid er alfa og omega for elgen som hadde en tøff vinter i 2018. Foto: Arkiv

Les mer om saken her (NRK)

Annonse