Historisk gaupejakt

Annonse

I løpet av årets kvotejakt ble det vedtatt tilleggskvoter i rovviltregion 2, 3 og 6, slik at totalkvoten økte fra 166 til 175 dyr. Inntil 58 av disse kunne være voksne hunngauper. Da jakten ble avsluttet 31. mars, var 137 dyr felt. 46 av dem var voksne hunner.

Det nasjonale bestandsmålet for gaupe er fastsatt til 65 årlige ungekull. Bestanden ligger over dette målet i alle regioner. Bestandsstørrelsen vurderes blant annet gjennom overvåkning av familiegrupper av gaupe. I 2010 ble det registrert 80 familiegrupper (tilsvarer ca. 470 dyr).

I alle regioner med bestandsmål for gaupe ble det felt like mange, eller noen færre dyr enn kvotestørrelsen. Unntaket var Troms og Finnmark, hvor under halve kvoten ble felt.

Les mer på www.rovviltportalen.no
 

Annonse