Hva skjer med rypene?

Annonse


Fjellrypestegg i vårdrakt. Både fjellrypa og lirypa er rødlistet. Men vi vet fremdeles ikke årsakene til de store variasjonene i bestanden. Foto: Geir Vie

Rødlistingen av lirype og fjellrype er et symptom på at fjellets økosystemer er i endring – uten at vi er i stand til å stille en diagnose på hva som faktisk skjer.

En februardag for 104 år siden holdt Fridtjof Nansen foredrag i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Temaet var «vekslinger i rypebestanden». Ryper var – da som nå – det mest populære viltet. I tillegg utgjorde rypene en betydelig økonomi. I gode år ble hundretusener av ryper eksportert fra Norge. Men problemet var at gode rypeår alltid ble etterfulgt av magre. Rypebestandene vekslet regelmessig mellom hønsegårder og ødeland. Dette naturfenomenet skapte undring hos både jegere og forskere. Årsakene var ukjente og hypotesene mange. 

Les mer her
​Kilde: morgenbladet.no

Annonse