Hvorfor er det så mye ulv?

Annonse

Aldri i nyere tid er det skutt så mange ulver lovlig i Norge som under lisensjakta sist vinter. Hvorfor er det likevel så mye ulv?

I alt 115 ulv i vinter

Det er Høgskolen i Innlandet som på oppdrag fra Rovdata har rapportert om status etter vinterens registrering av ulv. 

I alt 115 til 116 ulv ble registrert av forskerne i Norge i vinter. 

Av disse ble 70 til 71 kun påvist i Norge, mens 45 hadde tilhold på begge sider av grensen mot Sverige. 
Jakt for første gang

Sist vinter ble det for første gang åpnet for lisensjakt også innenfor det som kalles ulvesonen i Hedmark og tre andre østlandsfylker.

I alt 27 av de helnorske ulvene ble avlivet under denne lovlige jakten. I tillegg ble ett dyr funnet død, ifølge Rovdata.

Summert opp var det dermed 87-88 ulver igjen i Norge da vinteren var over. Dette er ikke rekord, siden det ifølge forskerne gjensto mellom 89 og 95 ulv i april i fjor. 

Men det er – tilsynelatende – overraskende mange tatt i betraktning den omfattende lovlige avlivingen av dyr sist vinter. 

Les mer her, forskning.no

Annonse