I dag sies det trolig ja til felling av fire ulver

Annonse

I dag blir det trolig gitt grønt lys for at det skal felles fire ulver til utenfor ulvesona i lisensjakt.

Sekretariatet til rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går trolig inn for dette. Det er allerede skutt 12 ulver utenfor sonen.

Sett i lys av tidligere fellesmøter for nemndene fra de fire fylkene, vil det sannsynligvis være overvekt av dem som sier «ja» til en ekstra jaktkvote på fire ulver.

– Når vi ligger såpass langt over bestandsmålet som vi gjør, og har opplevd store skader, er det viktig for meg at vi unngår en sommer lik den vi hadde i fjor. Det kan vi gjøre ved å ta ut flere dyr før beitesesongen, sier leder av rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård fra Senterpartiet.

På møtet som finner sted på Hamar i dag, blir det også foreslått at saken sendes til Klima- og miljødepartementet for endelig behandling.  


JAKT: Ulvejakt er et kontroversielt tema. FOTO: MATS SPARBY / NRK

Les hele saken her (NRK)

Annonse