Ingen jervfall her i fylket

Annonse

Lisensfellingen av jerv, som ble avsluttet 15. februar, resulterte i åtte felte jerver i Midt-Norge. Alle ble felt i Trøndelag, ingen i Møre og Romsdal.

Ifølge en melding fra Rovviltnemnda i Midt-Norge var startkvoten på 15 dyr. På grunn av at tispekvoten ble fylt i område med mål om yngling i gamle Nord-Trøndelag, tildelte rovviltnemnda én jerv fra reservekvoten til dette området den 11. januar 2018.

Fem av dem ble felt i kommunene Lierne, Meråker (3) og Oppdal under ordinær lisensfelling, mens to ble felt i kommunene Høylandet og Namsskogan i forbindelse med ekstraordinært uttak vest for E6 i gamle Nord-Trøndelag.

Tidens krav: https://www.tk.no/nyheter/rovvilt/jerv/ingen-jervfall-her-i-fylket/s/5-51-415705

Annonse