Jakt i ulvesonen er uakseptabelt

Annonse

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen skal snart avgjøre klagene på skyting av ulv innenfor ulvesonen.

Forfatterne skriver på vegne av NOAH -for dyrs rettigheter

Det bidrar nok til det maniske rovdyrfokus som Senterpartiet utviser for tiden – de har nylig brukt både dokument 8-forslag og spørretime til å rope høyt om hvor viktig det er at Norge nesten ikke har rovdyr.

Partileder Vedum påstod i spørretimen at antall ulv har «eksplodert» og at statsråden er forpliktet til å regulere ulvebestanden «ned til bestandsmålet» (4–6 ynglinger).

Dette er både feil og absurd. Ingen rovdyrbestander i Norge har «eksplodert» – alle er svært fåtallige og holdes nær utryddelse. For vinteren 2016/2017 ble ulvebestanden beregnet til 430 ulver i Skandinavia, men for 2017/2018 er dette gått ned til 410 ulver. Siden 2014/2015 har ulvebestanden i Sverige minsket med ca 26 prosent og Sverige åpnet derfor ikke for lisensjakt i år. Det ble registrert 105–112 individer av ulv i Norge sist vinter, hvorav 54–56 ble registrert i helnorske revir. I år ble det registrert 115–116 individer av ulv i Norge, hvorav 70–71 ble registrert i helnorske revir. Dette tallet inkluderer ikke de 28 døde ulvene som ble skutt i Norge sist vinter – det høyeste antallet ulv skutt siden ulven ble fredet i 1971. Så er ytterligere 13 ulver registrert døde siden 1. april. Man må også få med seg at etter sist vinterens telling, er 13 alfadyr sporløst borte. I fem av revirene er både hannen og hunnen borte. I tre revir er et dyr forsvunnet. De mest stabilt reproduserende revirene i Norge – Osdalen og Julussa – ble tatt livet av vinteren 2018.


Les mer om saken her (dagsavisen)

Annonse