Jaktskam blir vel det neste? | John Glenn Robertsen

Annonse

Jaktskam blir vel det neste? | John Glenn Robertsen

Dyrevernsorganisasjonen NOAH ser som kjent på alle dyr, fra den forhatte brunskogsnegla til skogens konge elgen – som likeverdige medskapninger (uttrykk fra NOAHs egen nettside). 

Det er september og høstjakta er årets høydepunkt for svært mange. Vi er en nasjon av jegere. Faktisk vil opptil 145.000 dra ut på jakt, og kvinnene er i ferd med å innta denne sterke mannsbastionen. De er hjertelig velkomne. 

Men er det ikke forkastelig å skyte og flå våre elegante hjortevilt, vil sikkert en del mene. Vi sulter jo ikke landet vårt – så det kan ikke forsvares ut fra behovet av mat? Det siste er riktig.

Ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA) felles det opptil 35.000 elg hvert år. Det kan forsvares fordi bestanden har økt i antall og blitt mer produktive. En viktig utmarksressurs, særlig på Vestlandet – er hjortevilt. Årlig i Norge tas det ut over 100.000 dyr. 

Les hele saken her: (Ringerikes Blad) 

Annonse