kronikk- På ville veier i viltforvaltningen

Annonse


Elgen må fortsatt ligge under Klima- og miljødepartementet, mener kronikøren. Foto: Arne Nævra
Kilde: Nationen.no

Mange naturinteresserte mennesker kvakk til da vi fikk i fanget en pressemelding fra Regjeringen den 17. januar. Her sto det rett og slett følgende fra den nye regjeringsplattforma med Venstre: "Ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser (som f.eks. elg, hjort og rådyr) overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet, og statsråd Jon Georg Dale overtar ansvaret for dette fagfeltet i Klima- og miljødepartementet i overgangsperioden".

Les hele saken her
 

Annonse