Kvotejakt på gaupe – så mange dyr har blitt felt

Annonse

24 gauper av den totale kvoten på 54 er skutt siden jakta startet 1. februar.

Flest gauper har det blitt skutt i rovviltregion to, som inkluderer Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud og tidligere Aust-Agder.

Der har det blitt skutt 12 gauper, av en kvote som kan gå opptil 20 dyr, men dette er foreløpig ikke helt klart.

– Fem dyr, inkludert en voksen hunn, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene, står det på Fylkesmannen i Oslo og Vikens nettsider.

Over og under bestandsmål

I rovviltregion 3, gamle Oppland fylke, er fire gauper felt. I rovviltregion 8, Møre og Romsdal og Trøndelag har åtte gauper blitt felt.

Sju av de 24 felte gaupene er hunndyr, det er satt en begrensning på 18 hunndyr i kvotejakta. Ni i Møre og Romsdal/Trøndelag, seks i Vestfold og Telemark/Buskerud/Aust-Agder og tre i Oppland.

Norge er under bestandsnivå på et nasjonalt nivå, men er samtidig over bestandsmål i enkelte regioner. Derfor har det blitt innført kvotejakt i fire av de åtte rovviltregionene i år.

– Selv om vi er under bestandsmålet for gaupe nasjonalt, blir det åpnet for kvotejakt i noen regioner. Kvotene som er satt tar hensyn til at vi ligger under det nasjonale bestandsmålet, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en pressemelding da kvotene ble fastsatt.


Gaupe felt i Ringebu den tredje februar. Foto: Statens Naturoppsyn

Les hele saken på Nationen

Annonse