Lisensjakt på rovdyr er forenlig med EUs regelverk

Annonse

Det har EU-domstolen besluttet, melder Nationen.

Ifølge EU-domstolen bør jakt på rovdyr ta hensyn til økonomiske, sosiale og kulturelle behov og regionale og lokale særegenheter. Jakt på ulv og andre rovdyr kan godkjennes, dersom det ikke finnes andre alternative løsninger. Jakten må ikke gjøre det vanskelig å bevare rovdyrets bestand i landet, skriver Nationen.

Finsk jakt er bakteppet

Ulvejakt i Finland er bakgrunnen for at EU-domstolen har behandlet lisensjakt på rovdyr. Spørsmålet som domstolen skulle ta stilling til er hvorvidt det er greit å drive med lisensjakt på ulv for å unngå ulovlig jakt, skriver Nationen. EU-domstolen besluttet at den finske jakten ikke hadde etterkommet alle kriterier, men at jakt er innenfor forskriftene for forvaltning av ulv, siterer Nationen den svenske publikasjonen Svensk jakt på.


ULV: EU-domstolen mener lisensjakt er helt i orden.

Les hele saken her (Nationen)

Annonse