Miljødirektoratet anbefaler kunstig lys og elektronisk overvåket bås i jervejakta

Annonse

Miljødirektoratet har ikke funnet noen grunn til å la ikke la lisensjegere kunne ta i bruk nye virkemidler i jakta.

Miljødirektoratet anbefaler å åpne for kunstig lys ved åtejakt og elektronisk overvåking av fangstbås for jerv som en permanent ordning, heter det i en pressemelding fredag.

Virkemidlene har vært prøvd ut i lisensfellingen siden 2015 gjennom at en rekke prosjekter har deltatt i en forsøksordning. Forsøksordningen ble opprinnelig avsluttet i februar, men ble likevel forlenget inn i årets jervejakt etter sterkt ønske fra flere hold.

– Vi finner ingen dyrevelferdsmessige eller andre negative sider ved å ta i bruk disse virkemidlene. Vi kan ikke påvise økt felling, men erfaringene fra jegerne tyder på at virkemidlene over tid kan vise seg å bidra til økt måloppnåelse i lisensfellingen, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.


Lisensjakta for jerv har de siste årene ikke gitt det resultatet myndighetene ønsker. Miljødirektoratet anbefaler at nye metoder bør tas i bruk. Foto: John Lambela

Les mer om saken her (nationen)

Annonse