Mye elg – men vegvesenet nekter å sette opp fareskilt

Annonse

Siden nyttår er vilt påkjørt nesten annenhver dag på strekningen mellom Follafoss og Verrabotn i Verran. Men vegvesenet nekter å sette opp skilt om ekstra stor viltfare.

En snørik vinter har ført til at mye elg trekker ned mot vegen. I tillegg er det et problem at det er lagret mye rundball nært inntil veien.

–Jeg frykter at hvis ingenting blir gjort skjer det snart ei ulykke med alvorlige personskader, sier lederen i viltnemda i Verran.

Han har rykket ut 26 ganger bare siden nyttår.

Tettli mener det særlig er to ting som kan redusere antall viltpåkjørsler. Det er et slikt underskilt viltnemda i Verran ønsker satt opp ved de mest utsatte plassene langs fylkesvei. Det ene er at vi må få til en dialog med grunneierne slik at vi får gjort noe med rundballene som ligger så nært veien.

Samtidig må vi få bedre skilting.
– I dag er det et vanlig fareskilt med en hjort på, - det synes vi er for dårlig. Vi ønsker oss et underskilt som understreker at det er ekstra stor fare nå, slik at bilistene senker farten, sier Tettli.

NrK: https://www.nrk.no/trondelag/far-ikke-fareskilt-for-vilt-tross-mange-pakjorsler-1.13924586

Annonse