Mytebygging om jakt og jegere | Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norsk Friluftsliv

Annonse

Hver høst, godt timet mot jaktstart, kommer det leserinnlegg fra ulike dyrevernere, der jakt og jegere framstilles som et onde som truer norsk natur. Vi betviler at jegerne mister verken nattesøvnen eller jaktlysten, men det er kanskje greit å kommentere de verste urimelighetene og mytebyggingen i disse ytringene. 

I Norge står jakttradisjonene særlig sterkt. Det var jegerne som først befolket landet etter siste istid, og det er en nær 10.000 år gammel tradisjon som videreføres av dagens jegere.

Hver 10. nordmann står i jegerregisteret, og det er et overveldende flertall i befolkningen som ser verdien av å høste av naturens overskudd i form av sunt og kortreist viltkjøtt. Tre av fire nordmenn er grunnleggende positive til jakt, ifølge Natur- og miljøbarometeret til TNS-Gallup 2017.

Jakt og aktiv bruk av naturen gir grunnlag for en interesse for å ta vare på naturen og forvalte den fornuftig for de neste generasjoner. Et aktivt friluftsliv er viktig også i et helseforebyggende perspektiv.


Foto: NJFF

Les hele saken her (Ringerikes blad)

Annonse