Naturen skal ikke forvaltes på personlige meninger

Annonse

Naturen skal ikke forvaltes på personlige meninger, men på forskning og sunn fornuft. Jeg kan ikke finne noe av sistnevnte i ditt innlegg.

Du nevner kortreist mat. Her fra Felleskjøpets egen side ang. kraftfor: «Vi importerer mest proteinråvarer fra soya og raps, men også karbohydrater fra korn, fett fra palmeolje og soya, samt mineraler, vitaminer, aminosyrer mm.» Siden sau må vinterfores kan man ikke kalle sau for kortreist mat.

Har du hørt om internasjonale forpliktelser? Fra regjeringens egne sider: «Bernkonvensjonen er en internasjonal avtale undertegnet av Norge og over 50 andre land. Formålet er å verne om europeiske ville dyr og planter og deres levesteder. Konvensjonen opererer med fire lister, der liste I og liste II omfatter arter som hvert avtaleland har et ansvar for å gi beskyttelse. Både ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn står oppført på disse listene.» Og: «Naturen og artene i seg selv har en egenverdi. Mange synes også at det er en berikelse med rovdyr i norsk natur, noe som også for eksempel gir potensial til turisme. Økosystemene er svært kompliserte systemer hvor påvirkninger på enkelte deler av systemet gir direkte og indirekte effekter i øvrige deler. Når store rovdyrarter forsvinner fra områder, påvirkes mange andre deler av økosystemet. Ofte har effektene lenger bort i kjeden vært uventede og uønskede.»


Foto: Paul Kleiven/NTB Scanpix
Les hele saken her: østlendingen.no

Annonse