Norsk fjellrev og afrikansk villhund kan bli reddet

Annonse

Fjellreven i Norge og den afrikanske villhunden er utrydningstruet. Nå får de to artene i hundefamilien hjelp til å overleve av forskere som bidrar til å restaurere natur.

Den afrikanske villhunden kan, i likhet med norsk fjellrev, dø ut om de ikke får hjelp til å overleve.

Mennesket har endret naturen så mye at vi snakket om tiden vi lever i som menneskets tidsalder – antropocen. Både naturområder og enkeltarter forsvinner så fort at naturen ikke lenger er i stand til å reparere seg selv.

Derfor bruker stadig flere forskere kompetansen sin til å bistå prosjekter som aktivt jobber for å restaurere natur.

I Norge er fjellreven et eksempel på en art som vi forsøker å redde fra utryddelse. Det gjøres gjennom å avle dyr i fangenskap og sette ut valper i områder hvor fjellreven tidligere var utbredt.

– Den afrikanske villhunden er i ferd med å lide samme skjebne, og i Tanzania flytter de hele flokker av villhunder for å gi dem bedre levekår, forteller forsker Craig Jackson i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Leter etter løsninger for naturen

Han har deltatt i EU-prosjektet AfricanBioServices, hvor et nettverk av forskere fra Europa og Afrika jobber for å forstå hvordan klimaendringer, befolkningsvekst og arealendringer påvirker både naturmangfold og menneskesamfunn.

Målet er å finne nye løsninger for bærekraftig utvikling.

Forskerne ser mange paralleller fra afrikanske land til norske forhold: For eksempel rovdyr som tar husdyr, turisme og annen ferdsel som fører til stressreaksjoner hos ville dyr, introduserte fremmede planter og dyr, konflikter rundt oppretting av verneområder og rundt bygging av infrastruktur.

Samtidig er det flere likheter knyttet til naturrestaurering.


(Foto: Jørn Fremstad/NINA)

Les hele saken her på på forskning.no

Annonse