Norsk rovviltforvaltning famler i blinde

Annonse

LESERBREV
Statsråd Ola Elvestuen har i i et leserinnlegg denne uka beskrevet hvordan staten Norge prioriterer i sin forvaltning av rovvilt generelt og ulv spesielt. I motsetning til Elvestuen er min påstand at rovviltforvaltningen i Norge ikke er i tråd med vedtatt politikk av Stortinget.
En kan like eller mislike forliket i Stortinget, men en må i det minste forvente at det blir fulgt i og med at bestandsmålet er nådd.

For meg virker det som om Departement og Direktorat famler i blinde, og etterlater seg unødvendig frustrasjon, diskusjon og rot. Dette viser vedtak gjort de siste dagene, og ikke minst «trusselen» om at ulvestammen må økes mye i antall dersom en ikke får inn nye gener. Jeg skal ikke foreskrive utfallet av rettssaken vedr felling av ulv i vinter, men så lenge vi har like mye ulv registrert nå som i fjor (ETTER at lisensfelling var gjennomført) så vil det forbause meg om vedtak blir kjent ugyldig. Det synes som om forvaltningen nå trenger en ny innfallsvinkel for å øke ulvestammen.


Per Løchen/Scanpix

Les mer her, Arbeidsrett

Annonse