Nye forskningsrapporter: Elgbestand, elgbeite og elgjakt i områder med ulv

Annonse

Det er ikke fritt fram for skogens konge: Vi mennesker regulerer elgbestanden for å redusere beiteskader i skogen, men opprettholder også en høy bestand for høsting av elg. Regulering gjennom jakt har i de siste tiårene blitt utfordret av ulvens tilbakekomst i indre Skandinavia.

Ulvens påvirkning på elgbestand, elgbeite og elgjakt er tema for fire rapporter utført på oppdrag fra Miljødirektoratet etter at Stortinget etterlyste og bevilget midler til slike utredninger i ekstraordinært Statsbudsjett i juni for to år siden. Forskerne representerer Det Skandinaviske ulveforskningsprosjektet SKANDULV ved Høgskolen i Innlandet og Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ved Grimsö Forskningsstasjon, og Skogforsk i Sverige. Les hele saken her: https://www.inn.no/om-hoegskolen/nyheter/nye-forskningsrapporter-elgbestand-elgbeite-og-elgjakt-i-omraader-med-ulv
 

Annonse