Nytt tilfelle av skrantesjuke hos elg

Annonse

Prøve frå eit elgkadaver i Steinkjer er positiv for skrantesjuke (CWD).

Veterinærinstituttet varsla Mattilsynet sist veke at prøve frå hjernevev er positiv for skrantesjuke (CWD), melder Veterinærinstituttet.

Sidan prøven frå hjernevev var positiv for CWD, medan det ikkje vart påvist CWD i lymfeknutevev frå same dyr, syner dette at det er eit nytt tilfelle av den same CWD-varianten som er gjort i eldre elgar og hjort i Noreg tidlegare.

Forskarar ved Veterinærinstituttet har slått fast at det er to variantar av skrantesjuke, ein som kan smitte mellom levande hjortedyr og ein variant som truleg ikkje kan det.

– Overvaking fungerer godt

Kadaveret stammer mest truleg frå ei eldre elgku, skriv Veterinærinstituttet.

– Dette stadfester at det omfattande overvakingsprogrammet for skrantesjuke hjå hjortedyr satt i verk av norske styremakter fungerer godt. Då er det forventa at vi finn nokre slike isolerte tilfelle av skrantesjuke hjortedyr frå år til år, seier forskar Sylvie Benestad ved Veterinærinstituttet.

Kadaveret såg ut til å ha logge lenge og mykje var borte. Etter innsendt prøve frå felt, blei hovudet seinare skipa til Veterinærinstituttet i Oslo for vidare undersøkingar.


(Foto: Karen Marie Mathisen)

Les hele saken på bondebladet.no

Annonse