Prosessen med nye bestandsmål for ulv og bjørn

Annonse

Regjeringen har fulgt Soria Moria II-erklæringen og invitert Stortinget til et bredt forlik om bestandsmål for ulv og bjørn.

I brev av 17. desember 2010 inviterte miljø- og utviklingsministeren fraksjonslederne i miljø- og energikomiteen samt en representant fra Venstre til et innledende møte om rovviltforlik hvor foreliggende kunnskapsgrunnlag var hovedtema.

- Jeg er opptatt av at vurderinger av nye bestandsmål for bjørn og ulv skal være basert på best mulig tilgjengelig kunnskap. Det er derfor viktig at Stortinget får et oppdatert kunnskapsgrunnlag fra de skandinaviske forskningsprosjektene på ulv og bjørn, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Miljø- og utviklingsministeren har videre sendt to statusnotat om oppfølgingen av rovviltforliket fra 2004, samt den første delrapporten fra den nye svenske rovdyrutredningen, til partiene på Stortinget.

Disse, samt en rekke rapporter og brev om saken, finner du på www.regjeringen.no

Annonse