Regjeringas spill om ulven

Annonse

Frp og Høyre beskylder Senterpartiet for å drive et «manipulativt spill» om ulv, men lar ulven herje uten begrensninger. Nå er fellingsperioden over, og vi går en tøff beitesommer i møte.

Senterpartiet er opptatt av å kjempe kampen for en rettferdig og balansert rovdyrforvaltning fordi den er viktig for mange folks liv. Det handler om livskvalitet for folk i rovdyrutsatte områder, næringsgrunnlaget til mange bønder, biologisk mangfold i kulturlandskapet og bærekraftig og miljøvennlig matproduksjon. Regjeringen gjennomfører nå en politikk i strid med stortingets vedtak. Bestandstallet for ulv er langt over det fastsatte målet til Stortinget på 4–6 valpekull per år.

Annonse