Rekordmange villsvin skutt i Østfold

Annonse

226 villsvin ble skutt og drept i Norge forrige jaktår. Hele 212 av dem ble felt i Østfold. Videoen over viser en flokk filmet i Halden for snart to år siden.

Det viser en fersk oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB). De aller fleste ble drept i kommunene Halden (100) og Aremark (85), som ligger langs svenskegrensa. Dyrene kommer nemlig fra Sverige. Der er bestanden på et helt annet nivå enn i Norge.

– Årlig felles det nå over 100.000 villsvin i Sverige, sier Trond Amund Steinset, seniorrådgiver i SSB.

Uønsket av bønder

Villsvin er svartelistet og dermed en uønsket dyreart i den norske faunaen. Den kan blant annet gjøre stor skade på kornåkrer, grønnsaksbed og skogbunn. Den kan også føre med seg sykdommer til vanlige husdyr.

De siste årene har antall villsvin i Norge, og da særlig Østfold, vokst kraftig. I jaktåret 2013/2014 ble ingen villsvin felt i Østfold, ifølge SSB. Året etter ble 70 dyr felt. Så 120, 150 og nå sist altså 212.

Et jaktår blir regnet fra og med 1. april til og med 31. mars.
Les mer her (Da Halden)

Annonse