Rovviltnemnder skal behandle ulveklager neste uke

Annonse

Rovviltnemndene for Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold kaller inn til møte for å behandle klager på det omstridte vedtaket om utvidet kvote for ulvejakt utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.

De to rovviltnemndene for områdene hvor det er flest ulver i Norge møtes i Hamar 26. februar, går det fram av en melding fra Fylkesmannen i Innlandet, som fungerer som sekretariat i saken.

Da skal klagene på den utvidede kvoten på fire ulver for ulvejakt i de delene av Hedmark og Akershus som ligger utenfor ulvesonen behandles.

Rovviltnemndene besluttet 5. februar å utsette behandlingen av klager på utvidelsesvedtaket, med henvisning til at klagefristen var 20. februar.

Før dette, 29. januar, vedtok nemndene å utvide kvoten for ulvejakt. Det skjedde til tross for at sekretariatet hadde gitt en tilråding om at nemndene heller skulle anmode Klima- og miljødepartementet om å utvide kvoten. Leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, Øyvind Solum (MDG), var den eneste som stemte imot.


FOTO: SKANDULV

Les mer om denne saken her (Nationen)

Annonse