Småbrukarlaget ber om ulve-DNA for å spore opprinnelse

Annonse

Leder i rovviltutvalget i Småbrukarlaget, Ståle Støen, har bedt Miljøverndepartementet om DNA-materiale fra 12–13 ulver felt eller funnet i Norge.

Hensikten med å undersøke arvematerialet til ulvene som er funnet døde eller drept i Norge, er ifølge Nationen å finne ut hvor ulven i Skandinavia egentlig kommer fra.

DNA skal sendes til det tyske laboratoriet ForGen for analyse, slik Småbrukarlaget har gjort med prøver fra sju ulver fra Norge før. Prøvesvaret viste ikke entydig slektskap mellom norske og finske ulver.

Det er ennå ikke klart om departementet vil gi Småbrukarlaget tilgang til DNA-materialet.

Ulv innvandret fra Finland eller Russland blir betegnet som «genetisk viktig» fordi den tilfører nye gener til den innavlspregede skandinaviske ulvestammen, og slike ulvestammer kan merkes og flyttes for å beskyttes.


Foto: NTB scanpix

Saken er hentet fra ABCnyheter

Annonse