Stabilt med bjørn i Norge

Annonse

DNA-analyser av innsamlet hår og ekskrementer viser at det var minst 166 ulike bjørner innenfor Norges grenser i 2010; altså på nivå som 2009`s 164 individer.
 

Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark har samlet inn prøver av hår og ekskrementer. Det ble også tatt vevsprøver fra alle døde bjørner i løpet av året.

Totalt ble 1224 prøver sendt til Bioforsk Svanhovd for analyse.

Analysene samles inn for Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, med formål å å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen i kjønn mellom dem, og å beregne hvor mange kull med unger som blir født hvert år.

Analyser viser altså at bestanden av bjørn ligger stabilt rundt 165 dyr. Ikke uventet er det registrert flest bjørner i Hedmark og Nord-Trøndelag, deretter Finnmark og Troms.

Nytt for 2010 er at det er påvist hunnbjørn i både Nordland og Sør-Trøndelag, og at det ble påvist en bjørn i Akershus.

Les mer på www.rovdata.no
 

Annonse