Startskuddet går for villreinjakta

Annonse

Tror dyra er i fin form

Til tross for den tørre sommeren tror jegerne dyra er i fin form. De har nok vært plaget av insekter denne sommeren. - Vinteren fram til kalving var grei og villreinen tåler de store variasjonene i naturen. Når de overlever sprengkulde og nedising av beitene, så klarer de dette også, sier Reidar Sandal i Statens Naturoppsyn, til Fædrelandsvennen.

Finn trekkrutene

Utfordringa i reinsjakta er å finne ut hvor dyra står. Særlig hvis du er ny jeger i et område, kan mye tid gå med til å finne de viktigste trekkrutene. Erfarne reinsjegere kan bidra med nyttig kunnskap.

Vil du være på den sikre sida, gjør du research på forhånd: Via karttjenesta Dyreposisjoner som drives av Norsk institutt for naturforskning (NINA), får du en kartbasert oversikt over hvilke områder GPS-merka villrein bruker. 7-8 villreinområder har merket dyr, slik at du med et par ukers forsinkelse kan følge deres bevegelser. Tidsavgrenser du søket til jakta i fjor, får du en pekepinn på hvor dyra sto under jakta.​


20. august starter villreinjakta og den varer ut september. Hvert år felles det mellom 4000 og 5000 villrein i løpet av jakta. Tallene varierer i takt med bestandsandelene i villreinområdene.

Les mer om saken her (NJFF)

Annonse