Til retten for ulven

Annonse

– Vi mener at det er blitt fattet ulovlige vedtak i ulveforvaltningen, sier Ingrid Lomelde. Denne uka er saken i lagmannaretten.

Hvem: Ingrid Lomelde (37)

Hva: Miljøpolitisk leder i WWF.

Hvorfor: Mandag startet ankesaken om skyting av ulv, som WWF tapte i tingretten.

Dere gikk til sak mot staten for å få slutt med at vi skyter ulv i Norge, men tapte i tingretten. Nå anker dere, men hva er det som får dere til å tro at dere skal vinne denne gangen?

– Vi syntes dommen fra tingretten er så dårlig begrunnet at vi krever en ny og skikkelig rettslig gjennomgang. Argumentene vi brakte inn for retten ble ikke skikkelig drøftet. Det forventer vi at lagmannsretten gjør.

Dere forventer vel ikke bare en bedre begrunnelse?

– Nei, vi mener at det er blitt fattet ulovlige vedtak i ulveforvaltningen. Det vedtaket vi klaget inn handler om at Norge i 2017 brukte en unntaksbestemmelse i loven for å skyte kritisk truede dyrearter, noe som undergraver formålet med naturmangfoldloven, der det står at vi skal ha en levedyktig bestand med ulv i norsk natur.


Foto: WWF

Les hele saken her (Dagsavisen)

Annonse