Ulv og ukulturer

Annonse

For hundre år sia var 50 prosent av norsk natur preget av villmark - definert som mer enn 5 km fra større inngrep. I dag er villmarka i Sør-Norge bare 5 prosent! Dette stresser spesielt de ville dyra som trenger leveplass. Utviklinga er bekymringsfull og kulturgrunnlaget for hvordan vi lever sammen med andre deler av skaperverket må endres, og det til fordel for de store rovdyra som også har rett til et liv.

I forbindelse med at rovviltnemndene i region 4 og 5 har vurdert framtidig lisensjakt på ulv så har nemndene mottatt klager fra organisasjoner og kommuner om at det må drepes flere ulver enn det nemndene har gått inn for. En del av de disse klagernes beskrivelser av påståtte rovdyrproblemer synes for øvrig mer passende som et supplement til Asbjørnsen og Moes eventyrfortellinger enn å være et faktagrunnlag. Det er imidlertid også mange som har klaget "motsatt" - ved at man ønsker færre ulver drept enn det nemndene har gått inn for, eller ingen ulver drept i det hele tatt. De organisasjonene som har sendt inn slike motsatte klager til rovviltnemndene er Bygdefolk for rovdyr, Naturvernforbundet, NOAH, Foreningen Våre Rovdyr, Rovviltets røst, Ulvens Dag, og WWF. Saken med sine klager er nå behandletav Klima- og miljødepartementet, og de opprettholder rovviltnemndenes vedtak.
Les mer her (Nationen)


Ulv: Mislikt i mange kommuner. Foto: Paul Kleiven/NTB Scanpix

Annonse