Ulvepiss i høyesterett

Annonse

En butikk i Skåne, Sverige, har solgt amerikanske urinprodukter, blant annet ulveurin som skal holde vilt borte fra hager og avlinger. Jordbruksverket mener ulveurin skal anses som naturgjødsel, og ettersom produktene er ubehandlede, får de ikke importeres til EU. Derfor har de forbudt butikken å selge urinen.

Den svenske Förvaltningsrätten har gjort samme vurdering som Jordbruksverket. Ifølge denne domstolen skal dyrene som urinen kommer fra, anses som produksjonsdyr ettersom de er dyr i innhegning – og er de produksjonsdyr, skal urinen betraktes som naturgjødsel …

Urinproduktet er blitt solgt i Europa i mange år og er aldri blitt klassifisert som naturgjødsel. Produktet virker ved at urinlukta spres fra en lukket beholder, og uriner påvirker derfor ikke naturen, mener forhandleren.

Nå er ender saken i høyeste rettsinstans …

Les mer om saken på www.nationen.no

Annonse