Villsvinene på full fart inn i Norge

Annonse

Det observeres stadig flere villsvin i Norge, og Norsk institutt for naturforskning NINA reiser spørsmål om hvor de er? Er de en trussel mot tamme griser, andre dyr i skogen eller oss mennesker?

Det er ingen tvil om at de også har kommet til våre skoger. Martin Dammen i Sandakerveien på Ask i Ringerike felte for et par år siden en villsvinråne på 90 – 100 kilo i hagen sin.

Villsvinbestanden i Norge?

Norsk institutt for naturforskning (NINA), Veterinærinstituttet og Utmarksavdelingen inviterer til åpent fagseminar om villsvin 11. februar på Clarion Hotell Congress Oslo Airport.

– Sentrale spørsmål er: Hva vet vi om den eksisterende villsvinbestanden i Norge, og hva må vi vite mer om i forvaltningen av arten? Vi har invitert foredragsholdere fra Miljødirektoratet, Mattilsynet og viltforvaltning på fylkesnivået.


Foto: Eli Bondlid

Les hele saken på Bygdeposten.no

Annonse