• Det er forbudt å fôre hjortedyr
  For å hindre spredning av den smittsomme dyresykdommen skrantesyke er det fortsatt forbudt å legge ut fôr og saltslikkesten til...
 • Miljødirektoratet anbefaler kunstig lys og elektronisk overvåket bås i jervejakta
  Miljødirektoratet har ikke funnet noen grunn til å la ikke la lisensjegere kunne ta i bruk nye virkemidler i jakta. Miljø...
 • Ingen felte villrein med skrantesjuke
  Blant dei vel 4.100 villreinane som blei felt under villreinjakta i år er det ikkje påvist skrantesjuke hos nokon av dyra. Styresmaktene...
 • Regjeringen trosser nemndene - to av tre ulveflokker får leve
  Til tross for anbefaling fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen har regjeringen besluttet at kun Slettå...
 • Færre sau tatt av ulv
  Antall sauer på gårder innenfor ulvesonen øker. Samtidig blir færre sauer tatt av ulv, viser en ny rapport fra Norsk...
 • Beitedyr og rovdyr kan ikkje nytta same areal
  Staten må lesa Bernkonvensjonen og læra han utanåt. Dette er allment krav for at praktiseringa skal få den respekt for ord og...

Send bilde/videoJegerenes egne bilder og video »

Annonse