• 846 hjorteviltpåkjørsler i Follo på tre år: På disse veiene i Amtaland var det flest sammenstøt
  Fra 2014 til 2016 ble 846 hjortevilt påkjørt på veiene i Follo. De fleste av påkjørslene skjedde i oktober og...
 • Paringsklare elger skaper hodebry i vest
  Elgen dukker opp stadig flere steder på Vestlandet. Nå vandrer unge, kåte hannelger til kysten for å finne make. Det kan bli...
 • Ulv og ukulturer
  For hundre år sia var 50 prosent av norsk natur preget av villmark - definert som mer enn 5 km fra større inngrep. I dag er villmarka i...
 • Nå starter høysesongen for viltpåkjørsler
  - Fra september til oktober øker antall påkjørsler med over 50 prosent i Buskerud. Oktober er starten på høysesongen...
 • Frankrike vil bygge villsvingjerde mot Belgia
  Nylig ble afrikansk svinepest påvist i Belgia, for første gang i Vest-Europa på flere tiår. Nå vil Frankrike bygge...
 • – Ein må sørgje for at det ikkje blir for mykje blod og gørr
  Etter ein storm av negative kommentarar blir jegerar oppmoda om å slutte å dele jaktbilde som syner blod og slakt i sosiale medium....

Send bilde/videoJegerenes egne bilder og video »

Annonse