• Elg- og rådyrjakt i Oslo-marka
  Nå kan drevne jaktlag søke om bynær elgjakt. Oslo kommune ønsker jaktlag som kan dokumentere erfaring og egnethet. I...
 • Drept eller skadet av rovvilt?
  Statens naturoppsyn (SNO) har gitt ut en håndbok som skal gjøre det lettere å slå fast om tamrein eller husdyr er skadet...
 • NJFF tilbyr nettbasert bjørnejegerkurs
  Bjørnejegerkurset som nå lanseres, gir et godt grunnlag frem mot skyteprøve og god basiskunnskap for den som ønsker...
 • Siste rovdyrstatus
  Rovdata har i disse dager overlevert en oversikt over hvor mange ungekull av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv som ble registrert i Norge i fjor...
 • Smågnagere, hønsefugl og klimavariasjoner
  Vidar Selås, Institutt for naturforvaltning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), har sett på værets...
 • Kvotebyks for Hardangervidda
  Hardangervidda villreinområde har nådd bestandsmålet for perioden 2009-2011 med en vinterbestand på om lag 10 000 dyr. I...

Send bilde/videoJegerenes egne bilder og video »

Annonse