• Lemenbestanden allerede på retur
  Flere steder er lemenbestanden i ferd med å bryte sammen. Det er store lokale variasjoner, men særlig i skogbeltet og i lavereliggende...
 • Martin Brenne med egen jaktfilmproduksjon
  Martin Brenne – kjent fra flere ulike jaktfilmer både som jeger og kameramann – har nå etablert eget firma og satser for...
 • Hjorteforvaltning på helsa løs
  Hjorteforvaltning og organisering av hjortejakt har vært et stridens eple i Hareid i Søre Sunnmøre i mange år. En etter...
 • Ønsker seg bjørnemøkk
  Statens naturoppsyn (SNO) i Finnamrk ønsker seg bjønnskit, slik at de kan telle hvor mange bjørn det er i området. I...
 • Ulvetispe på harry-tur
  En GPS-merket ulvetispe fra Hedmark har gjennom våren vandret over svenskegrensa til Sør-Sverige. Mangel på «ledige...
 • Prosessen med nye bestandsmål for ulv og bjørn
  Regjeringen har fulgt Soria Moria II-erklæringen og invitert Stortinget til et bredt forlik om bestandsmål for ulv og bjørn. I...

Send bilde/videoJegerenes egne bilder og video »

Annonse