• Ønsker seg bjørnemøkk
  Statens naturoppsyn (SNO) i Finnamrk ønsker seg bjønnskit, slik at de kan telle hvor mange bjørn det er i området. I...
 • Ulvetispe på harry-tur
  En GPS-merket ulvetispe fra Hedmark har gjennom våren vandret over svenskegrensa til Sør-Sverige. Mangel på «ledige...
 • Prosessen med nye bestandsmål for ulv og bjørn
  Regjeringen har fulgt Soria Moria II-erklæringen og invitert Stortinget til et bredt forlik om bestandsmål for ulv og bjørn. I...
 • Nytt funn av dvergbendelorm i Sverige
  Revens dvergbendelorm er nå påvist på Sveriges østkyst. I dag begynner arbeidet med å samle inn revemøkk for...
 • For lite ulv og bjørn i Norge
  Bernkonvensjonen er bekymret over Norges lave bestandsmål på ulv og bjørn og opppfordrer regjeringen til å legge lista h...
 • Landstreff for harehunder
  Lørdag 28. mai i år arrangerer Telemark Harehundklubb Landstreff for tre ulike harehundraser på samme utstilling i B...

Send bilde/videoJegerenes egne bilder og video »

Annonse