• Matsøk fra verdensrommet
  Ny teknologi og metode gjør det mulig å kartlegge villreinområdenes lavdekke fra verdensrommet, og måle små...
 • Mer flått og flere borreliasmittebærere
  Hver fjerde flått i Agder-fylkene bærer borreliasmitte, ifølge forsker Vivian Kjelland, som nettopp har fått godkjent...
 • Mer ulv enn på 30 år
  Ulvebestanden i Skandinavia har vokst, og den har ikke vært større siden de felles svensk-norske registreringene startet i 1978....
 • Italiensk våpenkunst i kunstbok
  Dag Sundseth – fast våpenskribent i JEGER – har gjort det igjen! Nå er han ute med ny bok, denne gangen i tospann med...
 • FeFo regulerer småviltjakta på jaktfeltnivå
 • Ettersøkshundene duger
  Som et ledd i en evaluering erfaringene med bruk av hund til ettersøk av såret og skadet elg, hjort og rådyr siden 1994, ble...

Send bilde/videoJegerenes egne bilder og video »

Annonse