• Historisk gaupejakt
    I løpet av årets kvotejakt ble det vedtatt tilleggskvoter i rovviltregion 2, 3 og 6, slik at totalkvoten økte fra 166 til 175...
  • Stabilt med bjørn i Norge
    DNA-analyser av innsamlet hår og ekskrementer viser at det var minst 166 ulike bjørner innenfor Norges grenser i 2010; alts...

Send bilde/videoJegerenes egne bilder og video »

Annonse